ArmoEdEmonitor.nl

Title

armoedemonitor.nl - Armoedemonitor

Description

Excerpted from the website:

Sinds 1997 brengen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen de Armoedemonitor en het Armoedebericht uit. Hierin wordt ieder jaar een overzicht gegeven van de omvang, oorzaken en gevolgen van armoede in Nederland. Op 16 november 2006 is het nieuwe Armoedebericht 2006 gepubliceerd. Voor meer informatie: zie het persbericht van het CBS en SCP
read more

Additional Information

Related Domains

External Links


Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=ArmoEdEmonitor.nl&oldid=58959082"