Techsoft - ZWCAD+

Description

pulled from site's meta description

ZWCAD + je výkonné 2D a 3D CAD riešenie umožňujúce užívateľom pracovať s výkresmi AutoCADu (DWG, DXF) od verzie 2.5 do 2014 a to v známom prostredí kompatibilnom s prostredím AutoCADu. V porovnaní s "veľkým" AutoCADom, ZWCAD+ disponuje takmer identickým prostredím, spůsobom práce, a rovnakou celkovou štruktúrou výkresov vrátane podpory fontov (SHX), šrafov (PAT), čiar (LIN), štýlov vykresľovania (CTB a STB), podporou Lisp, VBA, či ZRX (ekvivalent ARX), podporou. NET, súborov jednotiek (UNT), snímkov (SLD), 2D a 3D príkazov na tvorbu a úpravu objektov, kompletnou sadou pre kótovanie a popisovanie, ... atď.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for zwcad.sk. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=zwcad.sk&oldid=66464831"