SmartShare Systems - Home

Description

pulled from site's meta description

SmartShare Systems er en førende og innovativ leverandør af WAN-optimeringsløsninger, som tilbyder intelligent båndbreddestyring, der sikrer alle brugere en optimal andel af den tilgængelige båndbredde samtidig med, at den reducerer forsinkelser på IP-telefoni. Dette forbedrer ligeledes den samlede quality of experience (QoE), når der anvendes IP-telefoni, tynde klienter og andre SaaS-baserede applikationer. Alle SmartShare produkter er baseret på SmartShares’ patenterede teknologier inkl. Dynamic QoS™ og User Load Balancing™.


This is an automatically generated AboutUs page for smartshare.dk. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=smartshare.dk&oldid=44897244"