Smackebonk.se

Description

excerpt from site's content

december Då var det dags att sammanfatta albumåret och det gör man ju som brukligt med en fin topplista De plattor jag anser vara årets tio bästa är Alice In Chains The Devil Put Dinosaurs Here Redan då jag hörde första singelsläppet Hollow började jag hoppas och efter Stone var jag säker Det här blir pre...


This is an automatically generated AboutUs page for smackebonk.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=smackebonk.se&oldid=41365573"