Nyhetsspeilet.no » Se gjennom illusjonene og bli fri

Description

excerpt from site's content

Romskipet Phoenix hvor Miller ble invitert om bord Den amerikanske fysikeren Thomas Campbell har utviklet en stor teori for alt The Theory of Everything TOE Gjengivelse av solsystemet Tau Ceti hvor planeter kretser rundt en sentral sol Før Enok forlot Jorden for godt skrev han ned detaljerte beskrivelser av sine møt...


This is an automatically generated AboutUs page for nyHetsspeILet.no. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.
Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=nyHetsspeILet.no&oldid=44535844"