Monika Nyström - Monika Nyström

Description

pulled from site's meta description

I juni 2009 dog min man i mina armar. Det var vår sjunde bröllopsdag. Kvar blev jag och våra två små barn. Nu pratar och skriver jag om sorg. Och om de brister jag noterat inom vården; att vi som anhöriga, främst då barnen, aldrig fick stöd, hjälp eller kände delaktighet.


This is an automatically generated AboutUs page for monikas.info. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

[[Category:Monika Nyström. Sommarprat. Föreläsare. Skribent. Programmet. Leva. Överleva. Saknad. Längtan. Cancersjuk. Livet. Småbarnsförälder. Familj. Tumör. Respons. Anhöriga. Sjukvård. Maktlöshet. Pappa. Mamma. Debattartikel. Rädsla. Strålning. Palliativ vård. Sorgearbete. Otillräcklighet. Ensamhet. Krönika. Blogg. Barn. Rädsla. Sommarpratare. Sommar i P1. Förskollärare. Föräldraskap. Sjukhus. Cellgifter. Lek. Debattartikel. Patienter. Krönika. Leksaker. Sjukhem. Bemöta. Vården. Döden. Cancervård. Behov. Åkersberga. Kontakt. Genomgått. Sjukdomen. Historia.]]


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=monikas.info&oldid=51721129"