Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen

Description

pulled from site's meta description

Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een onafhankelijke, non-profit organisatie dat opleidingen in de complementaire zorg toetst op kwaliteit. Ons doel is tevens het in beeld brengen van een diversiteit aan zorgsoorten. Onze opdrachtgevers zijn opleiders en verenigingen in de complementaire, natuurgerichte zorg.


This is an automatically generated AboutUs page for ktno.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=ktno.nl&oldid=41443049"