Difference between revisions of "hartekder.org.tr"

(auto generate)
 

(No difference)
Latest revision as of 02:08, 13 June 2014

Description

pulled from site's meta description

Harita Teknikerleri Derneği İç İşleri Bakanlığı Zonguldak Valiliği İl Dernekler müdürlüğü’nün 11.03.2008 tarih ve 1700 sayılı yazıları ile olur vermesi sonucu,Necdet ARDIÇ TTK Kozlu Müessesesi Nihat KUDUZ TTK Kozlu Müessesesi Nurcan KÜÇÜKKAYA Kadastro Müd.Nebi BİLGİT TTK Karadon Müessesesi Şeyda Aygün TAŞÇI Orman Bölge Müd.Aydın EKİNCİ TTK Üzülmez Müessesesi Aydın YILMAZ BEDAŞ Kurucu üyeler tarafından kurulmuştur. Kurucu Başkanlığı Necdet ARDIÇ üstlenmiş, bu görevi 24.05.2008 1. Olağan Genel Kurul Sonrasında da devam etmektedir

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for hartekder.org.tr. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=hartekder.org.tr&oldid=65149957"