Taniec recenzję: pod dywan

Revision as of 05:32, 4 January 2014 by WikiSysop (talk | contribs) (auto generate)(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Description

pulled from site's meta description

Dafi Eltabeb Home Made Inbal sala teatralna 13 lutego Na ostatnim Curtain Up festiwalu Dafi Eltabeb przedstawiony pod dywan, kawałek, który opuścił niepokojące pozostałość Tym razem również otworzył jej wieczór z samej pracy, tańczyła przez Miriam Angel, Shelly Lautman, Dafna Miro i Merav Dagan, silny, potężny żeński szarego Wszystkie trzy odcinki wieczorem należą stylistycznie do gatunku teatru tańca, wykorzystując rekwizyty tworzyć skróty do tematycznego przedmiotu, który kieruje pracami i podkreśla je Kawałek sama dostarczyła ukrytego wgląd w relacje i fantazji, które w przenośni są zamiatane pod dywan zbyt często, zwłaszcza że dotyczyć mniej ortodoksyjnych praktyk seksualnych, gier mocy i manipulacji Wszystkie cztery tancerki są silne i wniosą zapewniony osobowość w sposób przekonujący i szczegółowy Jak kawałek postępy, prace tancerzy zespół dostał silniejszy, bardziej płynne i dynamiczne, dostarcza sporo ciekawych zdjęć i porusza Druga część była tancerką Roi Icchaka Halewiego Dlaczego nazywa ją Hertzel jest zgadywać Stanie ex-Batsheva tancerz chciał powiedzieć coś istotnego o złożonej seksualności w tępym sposób, ale niestety on nie ma bladego pojęcia co do podstawowych narzędzi choreograficzny statki - począwszy od świadomości przestrzeni Halevi ruszałem na niektóre wrażliwe kwestie zamieszania płci i dewiacji erotycznych do pedofilii nalega, ale jego rzeczywiste kontakty z tymi, wrażliwa Materiały brakowało sublimacji lub inne procesy jednorodzinnych Ktoś potrzebuje profesjonalnej pomocy, być może nie tylko w sztuce departmentThe Trzeci i ostatni utwór Eltabeb był pełen humoru i została wygenerowana z zaostrzeniem przez Dafna Miro, Oren Tishler i Adi Peled Ale to był krótki i nieco cienkie, co sprawiło, że wygląda jak wstępny szkic tego nie bardzo daleko


This is an automatically generated AboutUs page for Tworzy.pl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Tworzy.pl&oldid=42288211"