eEnnl.nl

About eEnnl.nl

Wij willen in de eerste plaats onze kiezers bedanken voor hun vertrouwen. Wij zouden dat zeker hebben waargemaakt, en dat wist u natuurlijk ook. De uitslag is voor ons een teleurstelling. Wij maakten ons al zorgen om de toekomst van ons land en de gemiste kansen, en nu we niet vertegenwoordigd zijn in Den Haag helemaal. Zo zit de democratie echter wel in elkaar, en we zijn benieuwd hoe het verder gaat daar. Wij wensen alle winnaars van de verkiezingen veel succes, en alle verliezers sterkte.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=eEnnl.nl&oldid=31062139"