dExtTon.nl

About dExtTon.nl

Dextton, opgericht door Menno en Erik F. den Drijver, experts, verricht schade-expertise, contra-expertise, keuringen en onderzoek op nautisch gebied; met name pleziervaartuigen, woonarken en aanverwanten in al haar facetten. Zij beschikt over een uitgebreid netwerk van relaties binnen en buiten Europa en is lid van diverse nationale en internationale organisaties. Tevens is zij vergunninghoudster ( wet Wpbr ) voor het verrichten van particuliere recherche werkzaamheden.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=dExtTon.nl&oldid=30200637"