Home - Accord Group

Description

pulled from site's meta description

Home. Accord Group is een executive management consulting onderneming. Onze visie - Een bron van inspiratie zijn voor organisaties en mensen met het oog op de ontwikkeling van hun identiteit.Onze missie - Het bouwen van veerkrachtige organisaties waar mens, werk & strategie hun evenwicht vinden, met het doel waarde te creëren door


This is an automatically generated AboutUs page for accordgroup.be. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=accordgroup.be&oldid=47542798"