Ves-kyiv.com.ua

Title

Довідник "Весь Київ"

Description

Складається з п'яти роздiлiв: iмiджевий блок, iнфосторiнки, картографiчний, алфавiтний та тематичний роздiли. В iмiджевому блоцi надана реклама великих пiдприємств та органiзацiй м. Києва. Iнфосторiнки мiстять iнформацiю про телефони аварiйних служб, служб зв"язку, органiв влади, мiлiцiї, тощо. Алфавiтний роздiл довідника - це перелiк фiрм та пiдприємств за алфавiтом, який дозволяє знайти потрiбне Вам пiдприємство за його назвою. У тематичному роздiлi пiдприємства та установи сгрупованi за видом дiяльности, наведенним у рубрикаторi. Рубрикатор довідника налiчує бiльш 1000 видiв дiяльностi, що дозволяє найбiльш точно вiдобразити профiль дiяльностi установи.

Останнє видання довідника налiчує до 36.000 пiдприємств та органiзацiй. Вiн мiстить перероблений та бiльш зручний рубрикатор. Тираж розповсюджується на безоплатнiй основi серед фiрм та установ м. Києва.

У довіднику "Весь Київ 2006" розмiстили свою рекламу бiльше 800 фiрм м. Києва. Всi вони оцiнили унiкальну можливiсть, яку надає реклама у довіднику "Весь Київ".

read more

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Ves-kyiv.com.ua&oldid=29179867"