Unicon AS - Betong, ferdigbetong og betongpumping - Unicon er Norges ledende leverandør

Description

pulled from site's meta description

Unicon produserer og selger ferdigbetong i Danmark, Norge og Sverige. Selskabet er Skandinavias ledende leverandør av ferdigbetong med ca. 900 medarbeidere og en årlig omsetning på ca. 2,2 milliarder kroner. Unicon, er ett av forretningsområdene i Aalborg Portland Gruppen, et selskab i det italienske konsernet Cementir.


This is an automatically generated AboutUs page for Unicon.no. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Unicon.no&oldid=51666986"