Univerzitetni klinični center Maribor

Description

pulled from site's meta description

Univerzitetni klinični center Maribor je javni zdravstveni zavod in opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni za območje Maribora, Pesnice, Ruš, Ormoža, Lenarta, Ptuja in Slovenske Bistrice, z nekaterimi subspecialnimi dejavnostmi pa pokriva tudi potrebe severovzhodne Slovenije in Koroške. Ustanovitelj UKC Maribor je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.


This is an automatically generated AboutUs page for Ukc-mb.si. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Ukc-mb.si&oldid=61674366"