TenEster.no

Title

tenester.no

Description

Excerpted from the website:

PDF-systemet
PDF-systemet er ei publiseringsløysing kor aviser kan legge ut utgåvene sine på internett. Desse vert då tilgjengeleg både ved abonnement eller laussal. Abonnementfunksjonen er også integrert med Infosoft abonnementsystem (Infoweb), slik at avisene (som har Infosoft abo-system) har høve til å styre PDF-abonnentane via dette.
read more

Languages

dansk (Danish)

Contact

Additional Information

Related Domains

External Links

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=TenEster.no&oldid=24861810"