Swiss.com.pl is a chain of jewelry and watch stores in Poland

Title

Swiss:: strona g³ówna

Description

Sieæ specjalistycznych sklepow SWISS oferuje zarówno tradycyjne marki zegarków szwajcarskich jak te¿ zegarki marek najbardziej znanych kreatorów i firm modowych. W¶ród marek modowych znajdziecie Pañstwo na naszych pó³kach zegarki Diesel i Fossil - czasomierze i jednocze¶nie modne dodatki, pozostaj±ce w zgodzie z aktualnymi trendami oraz podkre¶laj±ce indywidualno¶æ ich posiadaczy. W wybranych sklepach znajduj± siê równie¿ zegarki Emporio Armani. Jest to marka stworzona przez s³ynnego projektanta mody, klasyczna i zarazem wyrafinowana, tak jak jego kreacje. W naszej ofercie znajduj± siê równie¿ marki nale¿±ce do Swatch Group - najwiêkszego na ¶wiecie producenta zegarków Swiss Made. Znawcy markowych czasomierzy z pewno¶ci± znajd± u nas produkt, który zaspokoi nawet najbardziej wymagaj±cy gust. Tissot, Swatch, cK i Certina oferuj± zarówno zegarki klasyczne, jak i te charakteryzuj±ce siê wyrafinowan± elegancj± b±d¼ nowoczesnym designem. Amatorzy ekstremalnych sportów znajd± u nas modele odpowiadaj±ce ich szczególnym wymaganiom. Oferujemy nie tylko doskona³e produkty, ale równie¿ profesjonaln± obs³ugê przez wysoko wykwalifikowany personel, doradztwo, us³ugi, a tak¿e pakiet wyj±tkowych korzy¶ci dla naszych wiernych Klientów (Karta Sta³ego Klienta).

Languages

polski (Polish)

Additional Information

Related DomainsRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Swiss.com.pl&oldid=34814402"