Välkommen till Storstockholms Vilt & Skadedjursgrupp

Description

pulled from site's meta description

Storstockholms Vilt & Skadedjursgrupp är en ideelförening som hjälper Kommuner, myndigheter, fastighetsägare, företag och privatpersoner med Viltvård, eftersök på trafikskadat vilt, rehabilitering av sjuka och skadade djur samt skadedjursbekämpning. Vi erbjuder även apportvilt för prov och träning.


This is an automatically generated AboutUs page for Svsg.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Svsg.se&oldid=42083497"