Stall Lia

Description

pulled from site's meta description

Stall Lia på Frei, i Kristiansund kommune er en besøks-, trivsels- og aktivitetsgård for både barn og voksne. Har du litt problemer med å mestre hverdagen? Hos oss kan du komme for å oppleve at du virkelig kan! Vi hjelper deg med å ri, evt. setter opp ridekurs - og snart mestrer du mer enn du ante var mulig. Stall Lia tar oppstalling av hester. I dag har vi for det meste islandshester. Stall Lia ble startet av Bente Kjøl Nilsen i 2006, men har livslang erfaring med både hestehold og avl. Vi ønsker deg velkommen til oss.


This is an automatically generated AboutUs page for Stalllia.no. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Stalllia.no&oldid=57288341"