SPS Spot på Sport - SPSTV.dk

Description

pulled from site's meta description

Spot på Sport blev dannet den 11. maj 2009, som et TV-program, der producerede 30-60 minutters udsendelser. I dag er SPS en Web-TV Station – SPSTV.dk, der formidles via artikler, web/tv-indslag, live-streaming, samt tv-kanalerne TVAarhus og Kanal Østjylland. Programmets formål er bl.a. at øge kendskabet til store og små sportsgrene, samt nationale og internationale sport-events.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Spstv.dk. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Spstv.dk&oldid=64484331"