SocialeStaat.nl

Title

De Sociale Staat van Nederland Index

Description

Excerpted from the website:

De SSN beschrijft de ontwikkelingen in de leefsituatie over een periode van ongeveer tien jaar. Onderwerpen zijn: inkomen, arbeid, onderwijs, gezondheid, vrijetijdsbesteding, mobiliteit, criminaliteit, wonen en woonomgeving. In aanvulling op de sectorale hoofdstukken is een samenvattende leefsituatie-index opgenomen. Ook worden gegevens gepresenteerd die betrekking hebben op de publieke opinie over politiek en overheid.
read more

Languages

Nederlands (Dutch)

Address

Parnassusplein 5
2511 VX S-Gravenhage NETHERLANDS

Contact

Sociaal Cultureel Planbureau
+31 0 703407601

Additional Information

Related Domains

External Links

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=SocialeStaat.nl&oldid=25149892"