Scf.info

Title

Civilekonomernas Informations AB

Description

Excerpted from the website:

Det finns regler för hur man uppträder, liksom det finns regler för redovisning etc. Även uppträdandereglerna varierar över tiden och mellan olika kulturer - och är straffsanktionerade - men på ett annat sätt: Affären går till konkurrenten, företaget förlorar kunden, kontakten med den viktiga personen misslyckas,man får inte den högre befattningen eller det nya jobbet etc. Och man får här ingen möjlighet att försvara sig...
read more

Additional Information

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Scf.info&oldid=37702638"