SameLandSparTiet.se

Title

Samepoltik för alla samer - Samelandspartiet

Description

Valet för samer som vill skapa en samisk framtid i Sápmi

Languages

svenska (Swedish)

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=SameLandSparTiet.se&oldid=36294607"