Riso Vlaams-Brabant

Description

pulled from site's meta description

Riso Vlaams-Brabant is een vzw die op verschillende plaatsen in de provincie opbouwwerk en buurtwerk organiseert. Wij werken met groepen die zelf niet makkelijk opkomen voor hun rechten. Samen met hen pakken we problemen aan die te maken hebben met huisvesting, samenleven, vereenzaming, onderwijs, arbeid, ... Dat "samen met hen" maakt ons werk uniek.


This is an automatically generated AboutUs page for Risovlb.be. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Risovlb.be&oldid=43915832"