Repipe

Description

pulled from site's meta description

Idag är det enklare än någonsin. Istället för stambyte kan man renovera gamla utslitna stammar. Nu kan du avisera dina hyresgäster om snabba och störningsfria renoveringar. Dina hyresgäster bor kvar i lägenheterna under installationen och de kan använda vattnet som vanligt igen på kvällen. En relining tar ungefär en till två dagar och har ingen påverkan på övriga delar av fastigheten eftersom man slipper bila upp golv och väggar. Det är helt damfritt. Vi har kontor i Kristianstad (Huvudkontor), Malmö, Karlskrona och Karlshamn och verkar i hela Skåne och Blekinge.


This is an automatically generated AboutUs page for Repipe.se. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Repipe.se&oldid=43938979"