Qlivet.se

Title

QLIVET Organisation & Teamutveckling Arbetar med kommunikation, ledarskap , teamutveckling och kartläggning av din arbetsmiljö för bättre samspel på en arbetsplats för alla. Kicki Ejmefors

Description

Arbetar med kommunikation, ledarskap och teambuilding för bättre samspel mellan människor på en arbetsplats för alla.Även kartläggning och analys av arbetsmiljö.

Languages

svenska (Swedish)

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Qlivet.se&oldid=28243377"