Prior.com.ua

Title

Компанiя Прiоритет

Description

Про нас

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя Прiоритет" було створено на початку 2003 року. За цей час "Прiоритет" зарекомендував себе на комп'ютерному ринку не лише Захiдного регiону але й всiєї України як вiдповiдальна i гiдна спiвпрацi компанiя. Основними напрямками дiяльностi компанiї є виробництво комп'ютерiв, гуртовий та роздрiбний продаж комп'ютерних комплектуючих i програмного забезпечення. Пiд час виробництва комп'ютери проходять всi необхiднi стадiї тестування та контролю якостi, i вiдповiдають Держстандарту (сертифiкат вiдповiдностi №311238). "Компанія Прiоритет" має великий досвiд побудови корпоративних рiшень. Клiєнтами та партнерами нашої фiрми є не лише комп'ютернi фiрми Львова, але i Києва, Одеси, Тернополя, Iвано-Франкiвська, Рiвно та багатьох iнших мiст. Серед найбiльших гуртових та роздрiбних клiєнтiв "Компанiї Прiоритет" є кiлька великих банкiв Львова та iнших обласних центрiв України.

Для здiйснення своєї дiяльностi, компанiя залучила провiдних спецiалiстiв комп'ютерного ринку Захiдної України, переймаючи їх досвiд та спiльно шукаючи нових можливостей розвитку гуртової та роздрiбної торгiвлi.

Languages

ua (Ua)

Additional Information

Related DomainsRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Prior.com.ua&oldid=24832896"