PhatGiaONguyenThuy.com is Thailand travel news.

Title

..: Phật Giáo Nguyên Thủy :..

Description

Excerpted from the website:

3. Gần 3 năm qua thuyết giảng Phật pháp trên Paltalk (internet) rất có hiệu quả cho Phật tử ở Việt Nam cũng như hải ngoại mỗi đêm từ 10 giờ đến 12 giờ khuya Việt Nam. Mỗi đêm có 1 vị pháp sư thuyết giảng và giải đáp những thắc mắc của chư Phật tử. Nghi thức cử hành buổi thuyết pháp hoàn toàn giống như những chùa Phật Giáo Nguyên Thủy ở Việt Nam. Để tiếp tục gìn giữ và phát huy room diễn đàn Phật Giáo Nguyên Thuỷ online, kính mong Chư Tăng, Tu Nữ và chư Phật tử xa gần ủng hộ cho "QUỸ PHÁP THÍ" để cúng dường Chư tăng thuyết giảng trong room diễn đàn Phật Giáo Nguyên Thuỷ.
read more

Languages

English

Address

610 Nguyen Dinh Chieu, phuong 3, quan 3, 75A Truong Son, phuong Binh Chieu, quan Thu Duc
Ho Chi Minh, 70000 VIETNAM

Contact

Ky Vien Tu - Jetavana Vihara
+1 848 830 0846, Fax: +1 848 830 0846

Additional Information

Related Domains

External Links

Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=PhatGiaONguyenThuy.com&oldid=36429165"