Mod.gov.lv

Title

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija

Description

Latvijas Republikas Aizsardzоbas ministrija - izstrвdв un realizз valsts aizsardzоbas politiku, koordinз ministrijas pakпautоbв un pвrziтв esoрo institыciju darbоbu, lai nodroрinвtu valsts militвro aizsardzоbu, оsteno Latvijas Nacionвlo bruтoto spзku pвrraudzоbu un plвno to attоstоbu.

Languages

Latviešu (Latvian)

Additional Information

Related DomainsRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Mod.gov.lv&oldid=25527992"