MID projektiranje in inženiring

Description

pulled from site's meta description

Izdelujemo projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekte za izvedbo (PZI), projekte izvedenih del (PID) kot tudi druge projekte oz. načrte, elaborate, ki so potrebni pri gradnji objektov. Izdelujemo vso projektno dokumentacijo, potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja na enem mestu.


This is an automatically generated AboutUs page for Mid.si. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Mid.si&oldid=55831792"