Medeltiden.se

Title

Medeltiden.se

Description

Excerpted from the website:

Vinlandskartan har beskyllts för att ha varit en intellektuell omöjlighet eftersom Grönland tecknats som en ö och med alltför god detaljrikedom men kartan är äkta, i alla fall enligt kemisten Jacqueline S Olin vid Smithsonian Institution i Washington. Hon har lyckats rekonstruera bläcket enligt medeltida recept och fått fram samma typ som finns på Vinlandskartan. Om man river anastas enligt recept från 1437 får man dessutom samma pigmentstorlek på titandioxiden som finns på Vinlandskartan.
read more

Languages

svenska (Swedish)

Additional Information

Related Domains

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Medeltiden.se&oldid=29304348"