Masht-gov.net

Title

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë - MASHT, MEST, MONT

Description

Excerpted from the website description:

Webfaqja zyrëtare e Ministrisë së Arsimit, të Shkencës dhe të teknologjisë. Informata për edukimin në Kosovë, sistemi i studimeve, arsimi parauniversitar, arsimi i mesëm, arsimi i lartë.

Languages

English

Logos

Logo-masht-gov-net.gif

Additional Information

Related Domains

External Links