Martin.bg Clixsense Review. Is it a SCAM?

About Martin.bg

КазвамсеМартинХристовисъмроден 1978 г. внебезизвестенградвполитенаРила. УчилсъмвЕлетронниСистеми (ЕТУ-ЕС), следкоетозавършихМаркетингвМТМКолеж (по-известенкато“ДатскиКолеж”). По-нататъшнотосиобразованиепрекъсвахняколкопътиитакасеотдадохнапо-практичнизанимания. Производство и монтаж на сглобяеми къщи по немска технология.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Martin.bg&oldid=33426432"