La Rita Comunicació

Description

pulled from site's meta description

Dissenyem i desenvolupem projectes de comunicació integrals o puntuals, campanyes globals i petites accions. Empresa de comunicació a Vic. Col·laborem amb tu formant un equip il·lusionat i compromès per ajudar-te a dissenyar un pla de comunicació i a executar-lo. Sabem que cada projecte i cada client és diferent (aquesta és una de les característiques més apassionants de la nostra feina!), per això sempre proposem solucions totalment personalitzades.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for La-rita.net. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=La-rita.net&oldid=61809702"