ifront

Description

pulled from site's meta description

er et konsulentfirma med fokus på stabile systemer og kompetanse innen internett teknologier, datakommunikasjon, sikkerhetløsninger, søk mot offentlige registre, betalingsløsninger, systemintegrasjon for elektronisk samhandel. Gjennom bevisst og langsiktig satsning har våre konsulenter oppnådd unik kompetanse på sentrale områder innen elektronisk samhandel som kommunikasjon, komponentteknologi, database og transaksjonsprosessering, systemovervåking og sikkerhet. Vi har unik kompetanse på elektroniske betalingsløsninger.


This is an automatically generated AboutUs page for Ifront.no. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Ifront.no&oldid=51321864"