Praktijk voor Haptonomische Begeleiding - Haptonomie Antwerpen - Marinus Vergouwen

Description

pulled from site's meta description

Haptonomie is de wetenschap van het menselijk gevoel en gevoelsleven, van onze affectieve belevingswereld. Dit is een recente wetenschap, vanaf de jaren vijftig, ontwikkeld in Nederland.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:

This is an automatically generated AboutUs page for Haptonomie-antwerpen.org. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Haptonomie-antwerpen.org&oldid=67157846"