FibRoMyAlGi.no

Title

Norges Fibromyalgi Forbund

Description

Fibromyalgi hører inn under de revmatiske lidelsene, og blir blant annet av Verdens helseorganisasjon (WHO) betegnet som bløtdelsrevmatisme. Sykdommen er kronisk, og hovedsymptomet er smerter i muskulatur og ledd, i såkalte "tenderpoints" (ømme punkter).

Additional InformationRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=FibRoMyAlGi.no&oldid=29077113"