FarmATid.no

About FarmATid.no

Farmasøyter i privateide apotek er alt i alt fornøyde med det sosiale klimaet ved arbeidsplassene sine. Mange opplever imidlertid stor arbeidsbelastning relatert til bemanningssituasjonen og har for liten tid til faglig fordypning. Dette er noen av funnene i arbeidsmiljøundersøkelsen som Norges Farmaceutiske Forening gjennomførte blant medlemmene sine i oktober 2009. I denne artikkelen presenteres hovedfunnene.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=FarmATid.no&oldid=28021446"