Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Description

pulled from site's meta description

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig er sydslesvigernes social- og sundhedscenter.Arbejdet bliver finansieret af tilskud fra Danmark og via egne indtægter gennem den tyske plejeforsikring, sygeforsikring og folk.


This is an automatically generated AboutUs page for Dksund.de. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Dksund.de&oldid=49608817"