Colostrum.se

About Colostrum.se

Vårt intresse för colostrum (råmjölk) började år 2002 när vi hittade en colostrumprodukt som vi själva började använda med mycket goda resultat. Eftersom våra egna erfarenheter var så positiva ville vi gärna förmedla detta till vår omvärld. Avtal tecknades med en råvaruleverantör av förstklassigt colostrum.



Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Colostrum.se&oldid=29654740"