Cen.se

Title

sis.se

Description

Excerpted from the website description:

SIS uppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder. SIS uppgift är också att utarbeta nationella standarder samt att verka för användning av och informera om betydelsen av standarder.

Logos

Logo-cen-se.gif

Additional Information

Related Domains

External LinksRetrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Cen.se&oldid=33865136"