Bupq.org

About Bupq.org

Föreningen barnpsykiatriska kuratorer en intresseförening som bildades 1970 och har idag ca 100 medlemmar. Föreningens målsättning är att utveckla och stärka socionomrollen i det barnpsykiatriska teamarbetet Genom sin status som riksförening har föreningen betytt speciellt mycket för kuratorer för kontakt och utbildning. Utbildningsfrågor har alltsedan starten varit ett stort intresseområde för föreningen.  Fram t.o.m.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Bupq.org&oldid=30529138"