Home

Description

pulled from site's meta description

Het Brussels Philharmonic Orchestra werd in september 2002 opgericht op initiatief van Antonio Vilardi, artistiek directeur van het Sint-Michielstheater, Clare Roberts en Roger Bausier, met het doel jong gediplomeerden van conservatoria de gelegenheid te bieden hun studies in praktijk te brengen door deel uit te maken van een voltallig en permanent symfonieorkest en zich al doende te perfectioneren en professionele ervaring op te doen.


This is an automatically generated AboutUs page for Bpho.be. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Bpho.be&oldid=49151032"