BarbiesRa.com

Title

BarbieSRA

Description

Excerpted from the website:

Yasal Uyarý: 1117 Sayýlý Muzir ve Neþriyattan Koruma Kanunun ilgili maddeleri uyarýnca 21 yaþýndan küçüklerin web sitemizi gezmeleri YASAKTIR. Bu siteye gezmek tamamýyla sizin seçiminizdir. internet kullanýcýlarýnýn bu siteyi gezmesi ve içeriðinin izlemesi konularýnda hiçbir þekilde sorumluluk kabul etmeyecektir. 21 Yaþýndan Küçükler, bu siteye girmekle doðabilecek yasal ve diðer sakýncalarýn tüm sorumluluðunu üstlenmeyi kabul ve taahhüt etmiþ olmaktadýr.
read more

Additional Information

Related Domains

External Links


Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=BarbiesRa.com&oldid=59908243"