AutotRolej.hr

About AutotRolej.hr

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka obavlja prijevoz na 44 linije, ukupne duljine 636 kilometara,  povezujući 11 gradova i općina sa županijskim središtem (Grad Rijeka). Godišnje se preveze oko 35.000.000 putnika i ostvari preko 10.000.000 kilometara.U sastavu voznog parka KD Autotrolej d.o.o. Rijeka danas ima 173 autobusa marke MERCEDES, MAN i TAM, od čega 100 standardna, 73 zglobna autobusa, 13 minibusa marke IVECO i RENAULT i jedan turistički autobus na kat za razgledavanje grada.Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=AutotRolej.hr&oldid=36695399"