Amnesty-turkiye.org

Title

Uluslararası Af Örgütü - Amnesty International / Turkey: İnsan Hakları İçin Bütün Dünyada Çalışmak

Description

Excerpted from the website:

Uluslararası Af Örgütü: Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), insan hakları için çalısan insanların oluşturduğu dünya çapında bir harekettir. UAÖ, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası standartlarda yer alan hakların hayata geçmesi için çalışır. Ayrılmaz ve birbirlerine bağlı olduğuna inandığı hakların tamamının yaygınlaşması için kampanyalar düzenler, kamusal etkinlikler hazırlar. Ayrıca insan hakları eğitimi ve insan hakları sözleşmelerinin imzalanması ve yürürlüğe sokulması için çalışır.


Languages

Türkçe (Turkish)

Additional Information

Related Domains

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Amnesty-turkiye.org&oldid=58456691"