AdEcco.se - A Swedish corporate recruitment, staffing & HR consultancy

Title

Adecco Sweden

Description

Excerpted from the website:

Adecco strävar efter att kombinera globala resurser och storbolagets kompetens med lokalkännedom och närhet till våra kunder och medarbetare. Därför har vi idag 40 kontor spridda från Malmö till Luleå. Inom flera kompetensområden har vi centrala specialistkontor som agerar över hela landet och stödjer lokalkontoren inom sina respektive områden. I storstäderna är vi uppdelade i mindre, snabbfotade kontor.


Logos

Logo-adecco-se.gif

Additional Information

Related Domains

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=AdEcco.se&oldid=57300478"