Ab Hans - Architect AvB/BNA

Description

pulled from site's meta description

Ab Hans architect avb/bna te Lent is eigenaar van Loko architecten. Het bureau houdt zich hoofdzakelijk bezig met woningbouw-gerelateerde ontwerpopgaves. Deze lopen uiteen van particuliere opdrachten tot grootschalige projecten voor woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Deze projectmatige woningbouw speelt zich af op twee terreinen: uitbreidingsplannen en inbreidingsplannen waarvoor ook stedenbouwkundige plannen worden gemaakt.


This is an automatically generated AboutUs page for Abhans.nl. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=Abhans.nl&oldid=57056772"