Systemutviklerbloggen

Description

excerpt from site's content

May 14th by Dsleeper Heisann Dette er min første post her på 7q og det blir en veldig kort en Til daglig jobber eg som systemutvikler for mobyC Norge Vi utvikler mellom annet vårt eget web-community under De siste tre månedene har vi jobbet med utvikling av en egen nett tv kanal og denne er nå på luften På kana...


This is an automatically generated AboutUs page for 7q.no. Click the "Edit" button at the top of the page to make changes. Please read our Getting Started page if you need any help.

Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=7q.no&oldid=56488785"