3dx.no

Title

3dX - Se 3D uten briller! - Start

Description

Excerpted from the website description:

3dX leverer komplette skjermløsninger for 3D og 2D. Se og oppleve 3D slik som stereolyd sender ut lyd - lyd til hvert av ørene - 3D til hvert av øynene. Se 3D uten brille! Skjermbasert reklame - kombinasjon av 2D og 3D skjermer, sentral styring av innhold

Additional Information

Related Domains

External Links


Domain Resolution

This domain resolves to the following IP addresses:


Retrieved from "http://aboutus.com/index.php?title=3dx.no&oldid=54874079"